Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die wordt gebruikt voor buitenschoolse activiteiten en feesten en vieringen als sinterklaas, kerst en lentefeest. Daarnaast worden er met de ouderbijdrage diverse culturele activiteiten gefinancierd (bijvoorbeeld film- en museumbezoek, speciale projecten) en gaat er een bijdrage naar de mediatheek. Ook de collectieve ongevallenverzekering betalen we van de ouderbijdrage.

De bijdrage voor het jaarlijkse schoolreisje van groepen 1 t/m 7 en het schoolkamp van groepen 8 is apart in de ouderbijdrage opgenomen. Wanneer deze bijdrage niet betaald wordt, kan het kind niet mee op schoolreisje of schoolkamp. Het kind wordt dan opgevangen in een andere klas.

De hoogte van de ouderbijdrage wordt ieder jaar in samenspraak met de medezeggenschapsraad vastgesteld. De stichting Contactouders de Horizon draagt de zorg voor het innen en het beheren van de ouderbijdrage.

 

Scholierenvergoeding

Ouders met een minimaal inkomen kunnen een scholierenvergoeding aanvragen bij de gemeente Amsterdam. Hiermee kunnen zij de kosten voor school, sport en culturele activiteiten van hun kind betalen. Wordt u door de ouderbijdrage voor financiële problemen gesteld? Neemt u dan contact op met de directie.

 

Terug

Pieter Calandlaan 768

1060 TZ AMSTERDAM Dependance Brenner 9 1060 Nt Amsterdam 020-6191641

020- 6672281

info@nullhorizondalton.nl