Update veiligheidssituatie

Vrijdag 27 januari 2023

Beste ouders, verzorgers, In de afgelopen dagen zijn er verschillende signalen gekomen over verdachte situaties op schoolpleinen in Amsterdam Noord en West. Wij hebben hier als school en vanuit ons bestuur Stichting Westelijke Tuinsteden afstemming over (gehad) met betrokken partijen, waaronder de politie. Onze communicatie hebben we daar qua timing en inhoud steeds op afgestemd. Inmiddels kunnen we laten weten dat politie via ons bestuur aangeeft dat er geen sprake (meer) is van verdachte situaties. De verhalen die bij de scholen en politie zijn binnengekomen, waren geen aanleiding voor de politie om daadwerkelijk een rechercheonderzoek in te laten stellen. Politie adviseert om vooral de rust te bewaren. Vanzelfsprekend blijven zij alert en benaderbaar. We hebben met de gemeente afgestemd dat er de komende dagen nog gastheren vanuit de gemeente aanwezig zullen zijn rondom het uitgaan van de school, zoals dat ook de afgelopen dagen het geval is geweest. Op school hebben we gisteren in de klassen met de kinderen op laagdrempelige wijze gesproken over wat je doet als iemand die je niet (goed) kent je aanspreekt. De belangrijkste boodschap aan de kinderen is geweest dat je nooit met onbekenden meegaat en met bekenden pas nadat je toestemming hebt van je ouders. We hopen dat deze informatie u geruststelt en wensen u een prettig weekend. Met vriendelijke groeten, mede namens het team Yepuh Schoones Christa Prinsen Geerligs

Terug

Pieter Calandlaan 768, 1060 Tz Amsterdam, 020-6672281

Tijdelijke Locatie: Koos Vorrinkweg 3, 1069 Jr Amsterdam, 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl