Klassengesprek over aardbeving Marokko

Maandag 11 september 2023

Beste ouders, verzorgers van kinderen op de Horizon,
 
Dit weekend zijn we opgeschrikt door het nieuws van de aardbeving in Marokko. Dit nieuws raakt onze schoolgemeenschap van kinderen, ouders en medewerkers. Wellicht zelfs direct doordat familieleden tot de slachtoffers behoren. We wensen alle betrokkenen veel sterkte.
We willen jullie laten weten dat we er op school aandacht aan besteden. In de bovenbouw wordt er in alle groepen stilgestaan bij dit nieuws en wat het voor de kinderen betekent. In de onderbouw doen we dit als kinderen er over praten of als we merken dat er behoefte aan is om er een gesprek over te voeren. Voor alle groepen geldt dat we dit doen op een manier die past bij de leeftijd van de desbetreffende groepen.  
 
Met een warme groet, namens het team van de Horizon
Yepuh Schoones
Christa Prinsen Geerligs
Directie De Horizon

Terug

Pieter Calandlaan 768, 1060 Tz Amsterdam, 020-6672281

Dependance: Brenner 9, 1060nt, Amsterdam, 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl