Schooltandarts

Maandag 11 september 2023

Beste ouders/verzorgers, 

 

Vandaag of morgen krijgt uw kind een envelop mee met een inschrijfformulier voor de schooltandarts met daarbij een informatiebrief. Dit geldt voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 waarvan we nog niet eerder een formulier hebben terug gekregen en voor nieuwe kinderen.  

 

Voor de kinderen in groep 5 t/m 8, die nog geen eigen tandarts hebben en graag gebruik willen maken van dit aanbod, kan er een formulier worden opgehaald bij de conciërge. Op de Pieter Calandlaan bij Joke en op de Koos Vorrinkweg bij Will. 

 

De schooltandarts zal vanaf 19 september op school komen en zal bij de kinderen, waarvoor toestemming is gegeven, gratis een controle en indien nodig behandeling uitvoeren. Uiteraard wordt u hiervan dan op de hoogte gesteld. 

De schoolarts is bedoeld voor de kinderen, die nog niet naar de tandarts gaan. 

 

We willen u vragen het formulier in te vullen, ook als u kind geen gebruik zal maken van de schooltandarts en deze voor het weekend in te leveren bij de leerkracht van uw kind. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gwen en Debby 


Terug

Pieter Calandlaan 768, 1060 Tz Amsterdam, 020-6672281

Dependance: Brenner 9, 1060nt, Amsterdam, 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl