Koelkast met ontbijt en lunch op De Horizon

Koelkast met ontbijt en lunch op De Horizon

Woensdag 4 oktober 2023

Beste ouders/verzorgers van alle leerlingen van De Horizon,

Misschien is het u al opgevallen. Er staat een koelkast in de hal bij de conciërge. In deze koelkast zit eten voor ontbijt en lunch. We hebben brood, krentenbollen, beleg en fruit.

Het beleg bestaat uit potten pindakaas, jam, appelstroop en chocopasta. De koelkast is voor iedereen die het nodig heeft. Je mag als ouder hier eten pakken gedurende de dag, op een voor u passend moment en meenemen naar huis. Bij voorkeur brood per dag, dan is het het verst. Ook de potten beleg kunt u naar keuze mee naar huis nemen en nieuw pakken als het op is. Je kan er ontbijt en/of lunch mee maken voor al uw kinderen.

We hebben hiertoe besloten omdat het leven erg duur is en de rekeningen steeds hoger worden. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat kinderen van ouders die het zelf niet kunnen betalen lekker en gezond kunnen ontbijten en lunchen. Ook de ouders van de kinderen op de Koos Vorrinkweg kunnen hier gebruik van maken. Zodra we terugverhuisd zijn naar de Brenner zullen we ook daar een koelkast neerzetten.

We gaan de komende tijd kijken of dit goed werkt. Wanneer de voorraad op is wordt deze aangevuld, maar het kan een keer gebeuren dat u misgrijpt. Dan is er korte tijd later nieuwe voorraad. De koelkast is dus voor iedereen die het nodig heeft. Het is de bedoeling dat ouders/verzorgers het eten pakken en niet de kinderen zelf.

We hopen hiermee in een behoefte te voorzien.

Vriendelijke groet,

namens het team van De Horizon


Terug

Pieter Calandlaan 768, 1060 Tz Amsterdam, 020-6672281

Dependance: Brenner 9, 1060nt, Amsterdam, 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl