Kiezen voor De Horizon

Nieuwe leerlingen zijn van harte welkom op de Horizon. Kinderen van twee-en-half zijn welkom op de voorschool. Vierjarigen zijn welkom in groep 1-2, maar ook oudere kinderen geven wij graag een plekje bij ons op school. Meer informatie over de voorschool vind je op de website van Voorschool De Brenner.

Informatieochtenden

Om een bewuste keuze te kunnen maken voor de Horizon organiseren wij vijf keer per jaar een informatieochtend voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind. Op de informatieochtenden kunt u kennismaken met onze school. De directeur legt uit wat een daltonschool is en hoe wij in de klas volgens de daltonwaarden lesgeven. U kunt vragen stellen en u krijgt een rondleiding door het schoolgebouw. U kunt zich telefonisch aanmelden voor deze bijeenkomsten bij de administratie van de school: 020-6672281 of een mail sturen naar administratie@horizondalton.nl 

Nieuwe regels voor aanmelden en toelaten

Bijna alle basisscholen in Amsterdam, ruim 200, zijn in 2015 overgegaan op een stadsbreed gelijk, transparant en eerlijk toelatingsbeleid. Hiermee komt een einde aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school. Het aanmelden voor de basisschool zal op elke school op dezelfde wijze plaatsvinden en ook het verdelen van de plaatsen gebeurt op alle scholen gelijktijdig en geautomatiseerd volgens gelijke regels. Ook onze school doet hieraan mee. U kunt uw kind rond de derde verjaardag aanmelden op onze school. Dit doet u met het aanmeldformulier dat u ontvangt van de Gemeente Amsterdam. Voor meer informatie zie de brochure hieronder:

Brochure naar de basisschool (NL)
Brochure naar de basisschool (UK)

Kennismaken

Nadat u heeft aangegeven dat u gebruik wilt maken van de gereserveerde plaats, wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Het is de bedoeling dat we informatie over uw kind uitwisselen die nodig is om een goede start te maken. Tevens bespreken we wederzijdse verwachtingen.

Wisselen van school

Het kan gebeuren dat een kind tussentijds van school wisselt, bijvoorbeeld door een verhuizing. Indien ouders hun kind van basisschool willen laten veranderen, kan dit in principe alleen aan de start van een nieuw schooljaar en nadat beide scholen hierover met elkaar contact hebben gehad. Uiteraard worden kinderen die verhuizen tijdens het schooljaar toegelaten, indien er in de betreffende groep plaats is. Wilt u wisselen van school, stelt u dan eerst de school waarop uw kind zit op de hoogte van uw besluit, voordat u uw kind op de Horizon inschrijft. Nadat u uw kind bij ons hebt ingeschreven, volgt een kennismakingsgesprek met de intern begeleider. Van de school van herkomst vragen wij de onderwijskundige gegevens op. Daarna wordt besloten of uw kind geplaatst kan worden op de Horizon.

Terug

Pieter Calandlaan 768, 1060 Tz Amsterdam, 020-6672281

Dependance: Brenner 9, 1060nt, Amsterdam, 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl